Högt och lågt

Förra helgen var det fågelräkning. Då var det inte många fåglar som visade sig. Idag var det annorlunda, efter snöfallet kom de för att proviantera. Högt och lågt och överallt.Det var ett väldigt svirrande av blåmesar och talgoxar.
Och sedan på eftermiddagen kom hackspetten också och ville vara med och dela.Förråden var fyllda så det räckte så att alla skulle bli mätta och nöjda.


Nu hoppas vi att det inte blir så mycket mer snö på ett tag. 20 cm på en natt räcker tycker jag.